Sẽ giảm trạng thái ngoại hối của các ngân hàng từ 30% xuống 20%; dự trữ bắt buộc ngoại tệ tăng 1-2%.

Theo thông tin từ Thời báo kinh tế Sài Gòn, tiếp theo Thông tư 07 về cho vay ngoại tệ, nguồn tin đáng tin cậy từ Ngân hàng Nhà nước xác nhận có khả năng từ tháng 5-2011 sẽ có những quy định mới về trạng thái ngoại hối.

Theo đó giảm trạng thái ngoại hối của các ngân hàng từ 30% xuống 20% (ngân hàng có 10 đồng vốn tự có, chỉ được giữ 2 đồng bằng ngoại tệ thay vì 3 đồng như hiện tại ). Đồng thời dự trữ bắt buộc ngoại tệ sẽ tăng thêm khoảng 1-2% trên tổng vốn huy động ngoại tệ.

Theo các chuyên gia nếu tăng dự trữ bắt buộc Ngân hàng Nhà nước sẽ phải sửa đổi với Thông tư 19. Hôm 1/4, Ngân hàng Nhà nước vừa tăng lãi suất tái cấp vốn lên 13%.


Theo: TBKTSG