Người dân ở nhiều tỉnh không hài lòng với dịch vụ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.Tp.HCM, Hà Tĩnh, Bình Định, Đà Nẵng, Hải Phòng, Thừa Thiên - Huế là các tỉnh, thành phố có điểm số ở chỉ số tổng hợp về hiệu quả quản trị và hành chính công cao nhất.

Đây là kết quả khảo sát từ nghiên cứu xây dựng “Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam (PAPI) năm 2010: Đo lường từ kinh nghiệm thực tiễn của người dân” được thực hiện theo đánh giá của hơn 5.500 người dân ở mọi tầng lớp trên phạm vi 30 tỉnh, thành trên toàn quốc.

Báo cáo này do Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam, Trung tâm nghiên cứu phát triển và hỗ trợ cộng đồng (COCEDES) và Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam thực hiện và được công bố ngày 31/3.

Về mức độ tham gia của người dân ở cấp cơ sở cho thấy, Hải Dương đạt điểm số cao nhất, Tp.HCM xếp thứ 4 và Tp.Đà Nẵng xếp thứ 5 trong bảng danh sách này, Hà Nội được xếp ở vị trí thứ 19. Tp.HCM, Đà Nẵng và Thừa Thiên-Huế đứng đầu bảng khảo sát về mức độ công khai, minh bạch, còn Hà Nội đứng ở vị trí thứ 18 trong bảng tổng sắp.

Đáng chú ý nhất là chỉ số thành phần xem xét tính minh bạch, công khai trong quy hoạch/kế hoạch sử dụng đất của địa phương. Chưa đến 25% số người ở 2/3 tỉnh/thành được biết thông tin về kế hoạch sử dụng đất ở địa phương. Những tỉnh/thành có số người biết cao nhất cũng chỉ vào khoảng 30-45%.

Về trách nhiệm giải trình với người dân, khảo sát này cho thấy hầu như không có khác biệt giữa các vùng miền. Điều kiện kinh tế - xã hội hầu như không đóng vai trò gì đặc biệt trong thứ bậc của các tỉnh/thành phố ở trục nội dung này. Trong khi Tp.HCM lại đứng trong nhóm 3 tỉnh, thành đạt điểm số cao nhất trong nội dung này, Hà Nội lại nằm trong nhóm cuối với điểm số chỉ cao hơn đôi chút so với 3 địa phương cuối bảng.

Một nội dung quan trọng khác trong cuộc khảo sát này là mức độ kiểm soát tham nhũng của các tỉnh/thành phố. Ba nội dung thành phần đầu tiên đề cập đến một số dạng tham nhũng vặt mà người dân thường trải nghiệm trực tiếp bao gồm kiểm soát tham nhũng trong bộ máy công chức, kiểm soát tham nhũng trong hệ thống cung cấp dịch vụ công, công bằng trong tìm kiếm việc làm ở cơ quan nhà nước.

Nội dung thành phần thứ tư đo lường mức độ quyết tâm chống tham nhũng của chính quyền địa phương, thể hiện qua nhận thức của người dân và sự sẵn sàng tố cáo khi gặp hành vi tham nhũng.

Cuộc khảo sát này đưa ra đánh giá đáng chú ý là các địa phương ở khu vực phía Nam nhìn chung có kết quả tốt hơn so với các địa phương ở khu vực khác. Tp.HCM đứng đầu danh sách về năng lực kiểm soát tham nhũng, trong khi Hà Nội được xếp ở vị trí thứ 24 và cuối bảng là Kon Tum.

Thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là một nội dung thành phần trong khảo sát về thủ tục hành chính công. Kết quả khảo sát PAPI cho thấy việc nộp đơn xin cấp giấy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là không phổ biến với toàn bộ mẫu khảo sát.

Người được phỏng vấn ở Lạng Sơn, Phú Thọ, Bình Phước, Hải Phòng và Hà Nội không hài lòng với dịch vụ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Ở các tỉnh thành phố khác như Đà Nẵng, Tp.HCM, Hải Dương, Thừa Thiên-Huế và Hậu Giang, người trả lời phỏng vấn cho biết thủ tục này đòi hỏi quá nhiều giấy tờ.
(Theo Tienphong Online)