Trước đây mình học chuyên ngành lâm nghiệp và tiếp sau đó mình lại chuyển qua kinh tế nông nghiệp.
Mình muốn hỏi giữa kinhtenongnghiep và quantrikinhdoanh khác nhau ở chổ nào ?
Theo mình biết thì xấp xĩ không quá 10 môn học.
Hiện tại, mình không thể tiếp tục học tiếp ngành này, chỉ muốn tìm hiểu thêm kiến thức. Nếu có thể các bạn cho mình xin tài liệu những môn học chuyên về QTKD và những kiến thức có liên quan với những môn học đó. Mình chờ tin của các bạn. Thanks.
ĐC: locwestern@gmail.com.