Hiệp hội thép thế giới hôm qua cũng dự báo nhu cầu thép toàn cầu sẽ tăng thêm khoảng 5,9% lên 1.359 triệu tấn trong năm nay.

Theo Hiệp hội thép thế giới, lượng tiêu thụ thép đã tăng tới 13,2% trong năm 2010. Năm 2012, nhu cầu thép toàn cầu sẽ tăng 6% so với năm nay, lên kỷ lục 1.441 triệu tấn.

Nhu cầu thép ở Ấn Độ dự báo cũng tăng cao khoảng 13,3% trong năm nay và 14,3% năm 2012. Ở Mỹ tiêu thụ thép cũng sẽ tăng khoảng 13% trong năm 2011.

Do ngành xây dựng gặp nhiều khó khăn, EU cũng sẽ tăng nhu cầu khoảng 4,9% trong năm nay và khoảng 3,7% năm 2012.

Trong khi đó, lượng dự trữ thép thế giới có thể giảm 7-10 triệu tấn trong năm nay do động đất ở Nhật Bản.

Năm nay, Trung Quốc được kỳ vọng sẽ tăng khoảng 5% lượng tiêu thụ thép, mức tăng này năm 2010 đạt 5,1%.

Tốc độ sản xuất thép như trong quý 1 đáp ứng nhu cầu nội địa cho thấy tiêu thụ thép ở Trung Quốc còn tiếp tục cao hơn nữa.
Theo: gafin.vn