Sàn giao dịch Binance thông báo rằng họ đang chuyển từ các địa chỉ dựa trên Omni sang các địa chỉ dựa trên ERC-20 trong ví của khách hàng cho đồng USDT.https://twitter.com/binance/status/1146363602124673024

Để thực hiện chuyển đổi, Binance sẽ ngừng việc gửi và rút USDT trong 30 phút vào ngày 4 tháng 7, bắt đầu lúc 15:00 (giờ Việt Nam).

Thông báo lưu ý rằng các địa chỉ dựa trên ERC-20 sẽ là tiêu chuẩn kể từ bây giờ và người dùng sàn sẽ không thể rút USDT dựa trên Omni, tuy nhiên, USDT dựa trên Omni vẫn có thể được gửi bằng cách gửi Tether đến các địa chỉ USDT cũ dựa trên Omni trên Binance.

Sàn giao dịch Poloniex cũng đã công bố hỗ trợ tiền gửi USDT dựa trên ERC-20 vào ngày 3 tháng 7. Poloniex cũng sẽ cung cấp tùy chọn gửi tiền và rút tiền cho các địa chỉ Omni, cùng với Ethereum và Tron.

Theo Poloniex, sử dụng địa chỉ Ethereum để rút tiền và gửi tiền nhanh hơn và rẻ hơn so với việc dựa vào mạng Omni.

Như Tạp Chí Bitcoin đã báo cáo trước đó, Huobi đã thêm hỗ trợ cho các địa chỉ ERC-20 USDT vào tháng Hai. Huobi đã chọn giữ lại hỗ trợ cho các địa chỉ dựa trên Omni Layer Protocol cho USDT.