các bạn làm ơi mình sắp nộp bài rối mà câu hỏi khó quá không làm được các bạn làm giùm mình mới
Từ những học thuyết lịch sử kinh tế mà mình đã học có nhận định gì về nền kinh tế nước ta hiện nay có gì các bạn gủi vào mail gium mình nha hoaanhdao88@ymail.com