Tỉnh Bến Tre hiện nay đang tập trung xây dựng hệ thống quan trắc và cảnh báo mặn tự động giúp cho việc phát triển nông nghiệp cũng như các ngành công nghiệp nhẹ tại tỉnh có những hướng chủ động nhất định. Theo đó 20 trạm quan trắc trên các nhanh sông chính của tỉnh và nhà điều hành xử lý, truyền thông tin độ mặn kịp thời đến nhân dân, điều này có thể giúp cho người dân chủ động hơn trong việc canh tác những khu vực trồng ruộng lúa và hoa màu của mình.

Đây là một trong những dự án rất có tiềm năng liên kết với vùng Đồng bằng sông Cửu Long, các vùng trong nước và ngoài nước thích ứng với biến đổi khí hậu. Đồng thời tỉnh cũng sẽ xây dựng kết hoạch hành động ứng phó với các biến đổi khí hậu trong tương lai tính đến năm 2050. Qua dự án, các bản đồ kịch bản, xu thế tác động, cơ hội và thách thức biến đổi khí hậu đối với tỉnh Bến Tre sẽ được cập nhật và xác định, làm cơ sở để UBND tỉnh bản hành Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu.
Nằm trong những hành động ứng phó với biến đổi khí hậu trong giai đoạn từ 2020-2030 là dự án thành lập cụm công nghiệp Phú Hứng. Được sự phát triển của tỉnh ủy Bến Tre và được nhà đầu tư tập đoàn đầu tư khu công nghiệp Thiên Phúc tiến hành phát triển dự án trong tương lai. Việc tập trung doanh nghiệp trong địa bàn tỉnh để có những hoạt động cụ thể tránh tác động đến khí hậu của tỉnh là một trong những hướng đi cần thiết để đảm bảo tính cân bằng của khí hậu trong giai đoạn này.

Với việc đầu tư bài bản từ hệ thống cung cấp điện đến hệ thống cơ sở hạ tầng để doanh nghiệp có thể đầu tư và phát triển trong tương lai là điều rất cần thiết để doanh nghiệp phát triển. Cùng với hệ thống giao thông được hoàn thiện không chỉ trong nội khu mà còn phát triển với kết nối với việc vận chuyển hàng hóa trong địa bản tỉnh cũng như với các tỉnh thành khác và quốc tế. Các cảng nội địa và quốc tế là một trong những hệ thống giao thông cần thiết để doanh nghiệp tồn tại điều này luôn được đáp ứng đầy đủ tại cụm công nghiệp Phú Hưng.

Xem thêm: https://thienphucgroup.com/cum-cong-...en-tre-73.html
Doanh nghiệp khi đầu tư vào cụm công nghiệp Phú Hưng sẽ được cơ hội đầu tư phát triển với vị trí lợi thế hơn hẳn để có thể phát triển tốt nhất doanh nghiệp. Chính những yếu tố thuận tiện về mặt địa lý cũng như được đầu tư bài bản với những hệ thống pháp lý được hoàn thiện có thể giúp cho doanh nghiệp tiếp tục đà phát triển trên thị trường không chỉ trong tỉnh mà còn kết nối với các tỉnh thành khác và xuất khẩu đi quốc tế.