NGHỊ QUYẾT

VỀ QUY HOẠCH CÁC NGÀNH NGHỀ KINH DOANH VŨ TRƯỜNG, KARAOKE, QUÁN BAR, DỊCH VỤ XOA BÓP VÀ CƠ SỞ LƯU TRÚ DU LỊCH TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN TÂN BÌNH GIAI ĐOẠN 2006 - 2010

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN TÂN BÌNH
KHÓA IX, KỲ HỌP LẦN THỨ 10

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Luật Du lịch ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Pháp lệnh Hành nghề y, dược tư nhân ngày 25 tháng 02 năm 2003 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 11/2006/NĐ-CP ngày 18 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng;

Căn cứ Chỉ thị số 17/2005/CT-TTg ngày 25 tháng 5 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh các hoạt động tiêu cực trong quán bar, nhà hàng karaoke, vũ trường;

Căn cứ Chỉ thị số 35/2006/CT-UB ngày 06 tháng 11 năm 2006 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về xây dựng quy hoạch các ngành nghề kinh doanh vũ trường, karaoke, quán bar, dịch vụ xoa bóp, cơ sở lưu trú du lịch; cổ động chính trị và quảng cáo ngoài trời trên địa bàn thành phố giai đoạn 2006 - 2010;

Xét Đề án số 50/UBND-VX ngày 29 tháng 6 năm 2007 của Ủy ban nhân dân quận Tân Bình về việc quy hoạch các ngành nghề kinh doanh vũ trường, karaoke, quán bar, dịch vụ xoa bóp, cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn quận Tân Bình giai đoạn 2006 - 2010; ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân quận. Tag: buc nhay karaoke


QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua nội dung Đề án số 50/UBND-VX ngày 29 tháng 6 năm 2007 của Ủy ban nhân dân quận Tân Bình về việc quy hoạch các ngành nghề kinh doanh vũ trường, karaoke, quán bar, dịch vụ xoa bóp và cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn quận Tân Bình giai đoạn 2006 - 2010, trong đó:

1. Khiêu vũ, vũ trường:

- Quy hoạch tiếp tục hoạt động 02 điểm Vũ trường Superbowl và CLB Khiêu vũ TTVHTT quận Tân Bình. Không quy hoạch cấp mới đối với loại hình này.

- Đề nghị rút phép hoạt động 02 điểm: CLB khiêu vũ Nhà Văn hóa Điện ảnh và vũ trường Đệ nhất Khách sạn.

2. Karaoke:

- Quy hoạch tiếp tục hoạt động: 47 điểm.

- Đề xuất rút phép 03 doanh nghiệp nghỉ kinh doanh gồm:

. Khách sạn Thanh Hải - số 342 Bis Nguyễn Trọng Tuyển, phường 2, nay là Trường học Quốc tế.

. Công ty Dịch vụ - Du lịch Tân Bình - số 1 Hoàng Việt, P.4.

. Công ty Tanimex - số 80 Lý Thường Kiệt, P.9.

Quy hoạch giai đoạn 2008 - 2010:

- Quy hoạch cấp mới bổ sung: 16 điểm (chỉ cấp mới sau khi được thành phố có văn bản hướng dẫn và ưu tiên cho cơ sở lưu trú du lịch đã được công nhận xếp hạng sao và Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Thương mại - Dịch vụ). Tag: thiet ke phong karaoke dep

3. Dịch vụ xoa bóp (massage):

- Quy hoạch tiếp tục hoạt động: 23 điểm.

- Số điểm tạm ngưng hoạt động đề nghị rút phép: 3 điểm:

+ Massage Đông Nam - phường 4 (đã nghỉ kinh doanh).

+ DNTN Kim Ngọc Yến (không có trong quy hoạch ở phường 13).

+ Công ty TNHH Mong Ước (không có trong quy hoạch quận, hoạt động kinh doanh sai nội dung đăng ký là Phòng chẩn trị y học cổ truyền).

- Không quy hoạch cấp mới bổ sung.

4. Quán bar: Không quy hoạch cấp mới bổ sung.

5. Cơ sở lưu trú, khách sạn, phòng cho thuê:

- Quy hoạch tiếp tục hoạt động: 73 khách sạn đạt chuẩn du lịch và sao.

- Đề nghị cải tạo, nâng cấp đối với 82 khách sạn chưa đạt chuẩn trong thời hạn 1 năm.

- Quy hoạch bổ sung:

. Chỉ cấp mới giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với khách sạn lưu trú du lịch đạt tiêu chuẩn sao tại các tuyến đường sau đây:

+ Cộng Hòa (phường 4, 12, 13, 15);

+ Hoàng Việt (phường 4);

+ Trường Sơn (phường 2, 4);

+ Lý Thường Kiệt (phường 6, 7, 8, 9);

+ Lê Văn Sỹ (phường 1);

+ Cụm đường Bàu Cát (phường 14).

. Ưu tiên phát triển khách sạn du lịch đạt tiêu chuẩn từ 2 sao trở lên có vị trí phù hợp cảnh quan đô thị, bảo đảm điều kiện an ninh trật tự. Tag: thiet ke phong karaoke

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân quận hoàn chỉnh thủ tục trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân quận Tân Bình khóa IX kỳ họp lần thứ 10 thông qua./.

Nguồn: thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Nghi-quyet-14-2007-NQ-HDND-kinh-doanh-vu-truong-karaoke-quan-bar-Tan-Binh-2006-2010-188558.aspx