[IMG]http://www.**************/nd5/images/blank.gif[/IMG][IMG]http://www.**************/nd5/images/blank.gif[/IMG]

Mặc dù Bộ Tài chính đã bác đơn tăng giá sữa bột trẻ em của một số công ty sản xuất, kinh doanh sữa song nhiều doanh nghiệp và các đại lý vẫn tự điều chỉnh tăng giá bán sữa khiến người tiêu dùng phải mua giá cao.
Cụ thể: Loại sữa Abbott, Enfagrow (ảnh) đã đồng loạt tăng khoảng 5%, sữa XO tăng khoảng 8-10%.

Trước đó, hàng loạt các hàng sữa cũng đã thông báo biểu giá mới như Vinamilk điều chỉnh giá sữa bột lên trung bình 12%; Mead Johnson điều chỉnh giá các sản phẩm tăng khoảng 7-8%...
(Dân Việt)