Hồ sơ ĐK thế chấp vay vốn nhà đất cần những gì?
chỉ thị số 09/2016/TTLT-BTP-BTNMT hướng dẫn việc đăng ký thế chấp quyền dùng đất & tài sản gắn liền có đất quy định phần tử hồ sơ khi ĐK thế chấp quyền sử dụng đất, đăng ký thế chấp vay vốn quyền sử dụng đất đồng thời sở hữu gia sản gắn liền mang đất chi tiết cụ thể gồm:
Tư vấn giải quyết những vấn đề của ban tại luathoabinh.com/Tu-van-luat/


Điều 19. ĐK thế chấp quyền dùng đất, ĐK thế chấp vay vốn quyền sử dụng đất cùng theo đó sở hữu gia sản gắn liền mang đất

nhân tình cầu ĐK nộp 1 (01) bộ giấy tờ ĐK thế chấp gồm:

một. Đơn bắt buộc đăng ký thế chấp ngân hàng theo chiếc số 01/ĐKTC;

2. HĐ thế chấp hoặc Hợp Đồng thế chấp có công chứng, chứng thực trong tình huống pháp luật mang quy định;

3. Giấy chứng nhận;

4. giấy tờ chứng tỏ trong số tình huống sau:

a) Văn bản chuyển nhượng ủy quyền trong trường hợp người yêu cầu ĐK thế chấp ngân hàng là người được ủy quyền;

b) 1 trong các loại sách vở và giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng người tiêu dùng không hẳn nộp lệ phí đăng ký thế chấp vay vốn quyền tiêu dùng đất, gia tài nối liền với đất theo quy định tại khoản 1 Điều 13 của thông tư này, ví như với đề nghị miễn lệ tổn phí ĐK thế chấp ngân hàng.

Dịch vụ support của Luật tự do

- tư vấn ĐK thế chấp vay vốn quyền sử dụng đất;

- Thương Mại Dịch Vụ ĐK thế chấp ngân hàng tài sản;

- Thương Mại & Dịch Vụ xóa đăng ký thế chấp vay vốn quyền dùng đất;