những điều cần biết về cấu tạo của hệ thống báo cháy và chữa cháy tự động:

một. những đặc điểm chung hệ thống báo cháy và chữa cháy tự động: hệ thống báo cháy và chữa cháy tự động là hệ thống đồ vật tự động phát hiện và thông báo địa điểm cháy (theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5738-2001). hệ thống báo cháy và chữa cháy tự động bao gồm: trọng điểm báo cháy, những đầu báo cháy, (tổ hợp chuông, đèn, nút ấn) và những trang bị ngoại vi khác…

hai. Nhiệm vụ của hệ thống báo cháy và chữa cháy tự động:

– Tự động phát hiện ra cháy 1 cách nhanh chóng, chính xác và kịp thời trong vùng
– Hệ thống đang bảo kê.


Tự động phát ra các dấu hiệu báo động, chỉ thị và những tín hiệu điều khiển các thiết bị ngoại vi của hệ thống báo cháy và chữa cháy tự động nhằm thực hiện 1 nhiệm vụ cụ thể nào Đó.
đặc thù, có hệ thống báo cháy và chữa cháy tự động dùng đầu báo cháy khói thì nó còn mang nhiệm vụ quan yếu hơn là “cảnh báo”, tức thị phát hiện và thông tin sự gần cháy, sự cháy âm ỉ chưa sở hữu ngọn lửa.

3. Phân cái hệ thống báo cháy và chữa cháy tự động:

* Phân loại hệ thống báo cháy và chữa cháy tự động theo nguyên lý khiến việc của đầu báo cháy có:

– Hệ thống báo cháy và chữa cháy tự động sử dụng đầu báo cháy khói: là hệ thống báo cháy và chữa cháy tự động khiến cho việc dựa vào nguyên lý khiến việc của đầu báo cháy khói. Hệ thống này cốt yếu phát hiện ra sự gia nâng cao nồng độ khói ở trong khu vực bảo kê.

– Hệ thống báo cháy và chữa cháy tự động sử dụng đầu báo cháy nhiệt: là hệ thống báo cháy và chữa cháy tự động khiến cho việc dựa theo nguyên lý khiến cho việc của đầu báo cháy nhiệt. Hệ thống này chủ yếu phát hiện ra sự thay đổi nhiệt độ ở trong khu vực bảo vệ.

– Hệ thống báo cháy và chữa cháy tự động tiêu dùng đầu báo cháy ánh sáng (lửa): khiến cho việc dựa vào nguyên lý khiến cho việc của đầu báo cháy lửa. Hệ thống này chính yếu phát hiện ra nồng độ nâng cao cường ánh sáng của ngọn lửa trong khu vực kiểm soát an ninh.

– Hệ thống báo cháy và chữa cháy tự động dùng đầu báo cháy hỗn hợp: là hệ thống làm việc dựa trên nguyên lý làm việc của đầu báo cháy hẩu lốn như: đầu báo cháy nhiệt và khói; đầu báo cháy nhiệt và lửa. Hệ thống này cốt yếu phát hiện ra sự đổi thay những nhân tố môi trường trong khu vực bảo kê.

* Phân dòng hệ thống báo cháy và chữa cháy tự động theo đặc điểm kỹ thuật của hệ thống báo cháy.

– Hệ thống báo cháy và chữa cháy tự động theo vùng (hệ thống báo cháy và chữa cháy tự động thường): (hệ thống báo cháy và chữa cháy tự động bình thường – Couventional fire alarm system): là hệ thống báo cháy và chữa cháy tự động với chức năng báo cháy tới một khu vực, 1 địa điểm (có thể với một hoặc phổ biến đầu báo cháy). Diện tích kiểm soát an ninh của một khu vực mang thể trong khoảng vài chục tới 2000 mhai (tuỳ thuộc đặc điểm khu vực đó).

Lắp đặt hệ thống báo cháy và chữa cháy tự động theo địa chỉ: (Addressable fire alarm system) : là hệ thống báo cháy và chữa cháy tự động có khả năng báo cháy xác thực đến từng vị trí từng đầu báo riêng biệt (từng liên hệ cụ thể). Diện tích bảo kê của 1 liên hệ báo cháy chỉ dừng từ vài chục mét vuông (tuỳ thuộc vào từng mẫu đầu báo cháy). hệ thống báo cháy và chữa cháy tự động thông minh: có sự phát triển khoa học khoa học, hệ thống báo cháy và chữa cháy tự động theo địa chỉ đã trở thành hệ thống báo cháy thông minh (Intelligent fire alarm system).

Đây là hệ thống báo cháy và chữa cháy tự động ngoài chức năng báo cháy thường nhật theo liên hệ, nó còn sở hữu thể đo được 1 số thông số về môi trường của khu vực nơi lắp đặt đầu báo cháy như nhiệt độ, nồng độ khói,… và có thể thay đổi được ngưỡng tác động của đầu báo cháy theo đề xuất của đơn vị thiết kế và lắp đặt. Trong thực tế thường dùng cách phân mẫu này.