Bộ Tài chính cho biết trong 6 tháng đầu năm, ngân sách Nhà nước đã dùng tới 45.900 tỷ đồng để chi trả các khoản nợ và viện trợ đến hạn nhằm tránh tác động xấu đến kinh tế vĩ mô.

Con số nợ chi trả trong 6 tháng này bằng 53,4% dự toán.


Trong 6 tháng đầu năm, tổng chi ngân sách Nhà nước ước khoảng 355.600 tỷ đồng. Ảnh: Hoàng Hà.

Theo công bố của Bộ Tài chính, số chi ngân sách Nhà nước trong tháng 6 năm ước đạt 53.570 tỷ đồng. Tổng số chi trong 6 tháng đầu năm lũy kế ước khoảng 355.600 tỷ đồng, bằng 49% dự toán. Trong đó 77.467 tỷ đồng chi cho đầu tư phát triển. 45.900 tỷ đồng chi trả nợ và các khoản viện trợ đến hạn. Gần 233.000 tỷ đồng cho cho phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng và cả các khoản chi cho việc tăng lương cơ bản.
Bộ Tài chính cho hay trong 6 tháng đầu năm, ngân sách Nhà nước đã thực hiện các chính sách an sinh xã hội như chi trả tiền lương, trợ cấp xã hội theo mức lương tối thiểu mới 830.000 đồng một tháng từ ngày 1/5; trợ cấp khó khăn đối với cán bộ, công nhân viên chức, lực lượng vũ trang, người hưởng lương hưu có mức lương thấp; hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo (mỗi hộ 30.000 đồng một tháng)... Bên cạnh đó, ngân sách cũng xuất dự trữ quốc gia để cứu trợ, cứu đói kịp thời cho các vùng bị khó khăn do thiên tai gần 56.200 tấn gạo và xuất cấp các vật tư, thiết bị thiết yếu với tổng giá trị khoảng 512 tỷ đồng.
nguồn:http://vnexpress.net/