Tôi có 1 ý tưởng về dịch vụ SMS rất mới và khả quan! Tôi định làm nhưng chưa tìm hiểu được chi phí của nó! Vốn ban đầu ko biết bao nhiêu?
Ai có kinh nghiệm chỉ tôi biết nhé! Đồng thới tui muốn tham khảo qua 1 vài ý kiến về hình thức kinh doanh này. Ai có thiện chí làm cùng tôi luôn!
Cảm ơn!