ước gì Việt Nam mình được bảo hộ 100% về mua bán trực tuyến ở mọi lúc, mọi nơi. Cả những hàng sách tay, hàng nhập khẩu, hàng củ, hàng mới. vì những đồ vật mà người này xem là đồ bỏ đi, cần phải thay. Thì trái lại đối với người khác lại là một niềm mơ ước, một báo vật. Lúc đó mọi người, mọi nhà sẽ luôn vững tâm trao đổi mua bán hàng hóa. Sử dụng tốt , áp dụng tốt CNTT. Ái chà, VN mình sẽ vui sướng biết bao??????