các biện pháp cơ bản để gia tăng lợi nhuận của doanh nghiệp? theo mình có 2 bp sau, bạn nào có ý khác bổ sung với nha! thks !
tăng lượng doanh thu: có 2 cách là tăng số lượng hàng tiêu thụ và tăng giá bán.
·tăng SL tiêu thụ: bằng các cách như tăng khuyến mãi, giảm giá, dịch vụ đi kèm. tuy nhiên biện pháp này sẽ làm tăng các khoản giảm trừ DT và tăng chi phí bán hàng, chi phí quản lí DN, sản xuất nhiều hơn nếu quản lí ko tốt chi phí sản xuất có thể làm tăng giá thành. Vì vậy phải đảm bảo tốc độ tăng các khoản phát sinh này không cao hơn tốc độ tăng DT.
·Tăng giá bán: có thể làm tăng doanh thu, tuy nhiên có thể sẽ làm giảm sản lượng hàng bán. Vì vậy, tùy thuộc vào từng giai đoạn, từng thời kì mà có chính sách tăng giá hợp lí. Ví dụ : tăng giá tại thời điểm lạm phát, khi sp của mình là vượt trội trong khi sp thay thế ko có nhiều trên thị trường…
è tùy theo từng chiến lược kinh doanh mà dn có thể tăng lợi nhuận của mình bằng cách tăng Sl tiêu thụ hay là tăng giá bán.
Giảm chi phí :
Lợi nhuận = DT – CP. Vì vậy ngoài biện pháp tăng DT ta còn có thể gia tăng lợi nhuận bằng cách giảm chi phí.
Giá vốn hàng bán có thể giảm nếu sử dụng tiết kiệm và hiệu quả NVL sx, sử dụng máy móc hiện đại. ngoài ra tìm được nguồn nguyên liệu rẻ là biện pháp tích cực và hiệu quả để giảm GVHB.
Chi phí bán hàng, CPQLDN : cắt giảm được 2 cp này cũng góp phần đáng kể vào kế hoạch tiết kiệm cp của DN.