Có hai học giả uyên bác ngồi “buôn dưa”với nhau
-Trí tuệ và tiền bạc, cái nào quan trọng hơn ?!
- Tất nhiên là trí tuệ quan trọng hơn!
-Vậy tại sao người có trí tuệ lại phải làm viêc cho người giàu có nhiều tiền bạc?.Người giàu lại không phải phục vụ người có trí tuệ?.Ai cũng đều thấy các học giả triết gia phải chiều lòng theo ý muốn các triệu phú, còn các triệu phú lại có thái độ trịnh thượng đối với người có trí tuệ.
-Quá đơn giản và rể hiểu! đó là vì người có trí tuệ biết được giá trị của tiền bạc, còn triệu phú lại không biết được giá trị của trí tuệ.
Không thể nói rằng lời nói của học giả thiếu đạo lý, bởi con người ta có biết được giá trị của đồng tiền mới đi làm viêc cho nhà giàu . chỉ những kẻ không biêt giá trị của trí tuệ mới “lên mặt” đối với bậc trí giả. Nhưng ý nghĩa sâu xa của câu chuyên này như thế nào ? Nó thể hiên ngay bản thân nghich lý của nội dung câu chuyện .
người có trí tuệ đã biết được giá trị của tiền bạc,tại sao không dung trí tuệ để kiếm tiền? Biết được giá trị của đồng tiền nhưng vẫn phải dựa vào phục vụ các triệu phú để kiếm sống. Trí tuệ như vậy có tác dụng gì và còn đáng được coi là trí tuệ không?
Tuy trí tuệ của các học giả ,triết gia được gọi là trí tuệ nhưng nó không phải là trí tuệ thực sự vì nó không có quan hệ gì với đồng tiền. Nó chỉ biết được giá trị và cam tâm làm nô bộc cho chính đồng tiền. Trí tuệ phải chịu trước sự kiêu hãnh của đồng tiền,sao có thể quan trọng hơn tiền bạc.
Trái lại các triệu phú không có trí tuệ như học giả nhưng lại biết chi phối đồng tiền,thu nhận được giá tri của nó. họ có trí tuệ dựa vào đồng tiền để sai khiến trí tuệ của các học giả, đó mới là trí tuệ thực sự. Có được trí tuệ này nghèo có thể trở thành giàu ,thiếu trí tuệ có thể trở thành có trí tuệ. Trí tuệ này chắn chắn quan trọng hơn tiền bạc và hơn cả “trí tuệ chung chung” sao?
Nếu quan niêm như vậy đồng tiền lại là thước đo trí tuệ, quan trọng hơn trí tuệ . Thực ra, hai điều này không mâu thuẫn nhau: “đồng tiền sống” có thể không ngừng sinh ra tiền mới ,quan trọng hơn “ trí tuệ chết” không sinh ra tiền. Trái lại “ trí tuệ sống” có thể sinh ra tiền,còn “đồng tiền chết” không thể sinh ra tiền mới.
Giữa trí tuệ sống và đồng tiền sống cái nàoquan trọng hơn ?. Dù hiểu theo ý nghĩa câu chuyên vui cười nói trên hay hiểu theo hoạt động kinh doanh thực tế của các thương gia tài năng chúng ta có thể nhận được một câu trả lời: Trí tuệ hoá nhập cới đồng tiền được gọi là trí tuệ sống . Đồng tiền hoá nhập với trí tuệ được gọi là đồng tiền sống. Rất khó phân biệt ngôi thứ giữa trí tuệ sống và đồng tiền sống >Thực tế,hai vấn đề này đồng thời là một, nó chỉ là một sự kết hợp đầy đủ, chặt chẽ với nhau.)

Nếu Vậy.!!Trời ! Hy vọng trí tuệ của mình nó đang ngủ chứ ko phải đã chết rujf.!!(- -):-t