- ĐỪNG NGHĨ RẰNG BẠN KHÔNG BẰNG AI. MÀ HÃY NGHĨ RẰNG BẠN LÀ SỐ 1 THẾ GIỚI VÌ TRÊN THẾ GIỚI NÀY KHÔNG AI GIỐNG BẠN CẢ.
- ĐỪNG NGHĨ RẰNG BẠN CÒN QUÁ TRẺ ĐỂ THỰC HIỆN NHỮNG ĐIỀU LỚN LAO VÀ KHÔNG THỂ THÀNH CÔNG. VÌ:
"TUỔI TÁC CHỈ LÀM CHO CON NGƯỜI TA GIÀ ĐI CHỨ TUỔI TÁC KHÔNG LÀM CHO CON NGƯỜI TA KHÔN RA."
BẠN CHỈ THÀNH CÔNG KHI BẠN TIN TƯỞNG VÀO CHÍNH BẢN THÂN MÌNH
friendshipsclub@ymail.com _ BCN: 0906. 635. 031