Theo tổ chức y tế thế giới WHO, trong thành phần chất thải bệnh viện có khoảng 10% là chất thải nhiễm khuẩn và khoảng 5% là chất thải độc hại như chất phóng xạ, chất gây độc tế bào, các hóa chất độc hại phát sinh trong quá trình chuẩn đoán và điều trị[10]. >> Công ty xử lý chất thải công nghiệp

Đó là những yếu tố nguy cơ làm ô nhiễm môi trường, lan truyền mầm bệnh từ bệnh viện tới các vùng xung quanh, dẫn tới tăng nguy cơ nhiễm trùng bệnh viện và tăng tỷ lệ nhiễm bệnh của cộng đồng dân cư sống trong vùng tiếp giáp[1].Tham khảo thêm:
http://chatthaicongnghiep.org/cong-t...ng-nghiep.html


Hiện nay, ở Việt Nam, công nghệ đốt đang được nhiều cơ sở y tế ở các địa phương áp dụng để xử lý chất thải rắn y tế, trong đó bao gồm cả chất thải rắn y tế. Mặc dù công nghệ đốt có những ưu điểm nhất định, tuy nhiên nếu chế độ vận hành không chuẩn và không có hệ thống xử lý khí thải đảm bảo sẽ là nguyên nhân phát sinh các chất độc hại như Điôxin, furan….Ngoài ra, chi phí vận hành, bảo dưỡng và chi phí giám sát môi trường cao, đồng thời không tận dụng được một số phần CTYT có thể tái chế được[17].

Tại một số nước phát triển trên thế giới, công nghệ đốt chất thải đang được thay thế dần bởi các công nghệ khác, thân thiện với môi trường hơn. Trong thời gian qua tại Việt Nam cũng đã có một số cơ sở y tế đã được đầu tư hệ thống không đốt xử lý chất thải rắn y tế, bảo đảm đáp ứng các yêu cầu tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường và đã bước đầu chứng tỏ được hiệu quả hoạt động trong quá trình sử dụng[17].

Theo quyết định 64/2003/QĐ – TTg ngày 22/04/2003 của Thủ tướng chính phủ, bệnh viện ĐKTWTN phải xây dựng hệ thống xử lý CTYT giai đoạn 2010 – 2015. Bệnh viện được Bộ Y tế cấp kinh phí xây dựng hệ thống xử lý chất thải rắn y tế bằng công nghệ vi sóng, nhằm đảm bảo xử lý chất thải rắn y tế đạt quy chuẩn quốc gia về môi trường [3].

Vì vậy, để đánh giá được hiệu quả xử lý chất thải rắn y tế của bệnh viện xử lý chất thải công nghiệp trong thời gian qua, đề tài Đánh giá hiệu quả của công nghệ không đốt để xử lý chất thải rắn y tế lây nhiễm tại bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyênđược lựa chọn thực hiện.

2. Mục tiêu của đề tài

– Đánh giá thực trạng quản lý chất thải rắn y tế tại bệnh viện ĐKTWTN

– Đánh giá hiệu quả của công nghệ không đốt để xử lý chất thải rắn y tế tại bệnh viện ĐKTWTN

– Đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả của việc áp dụng công nghệ không đốt để xử lý chất thải rắn y tế tại bệnh viện ĐKTWTN

3. Nội dung nghiên cứu

– Đánh giá thực trạng quản lý chất thải rắn y tế lây nhiễm tại bệnh viện ĐKTWTN

– Cơ sở lựa chọn công nghệ vi sóng không đốt xử lý chất thải rắn y tế tại bệnh viện ĐKTWTN

– Mô tả thiết bị vi sóng Sterilwave – Bertin và nguyên lý hoạt động của thiết bị Sterilwave – Bertin

– Đánh giá hiệu quả của công nghệ không đốt xử lý chất thải rắn y tế tại bệnh viện ĐKTWTN và các yếu tố ảnh hưởng đến công tác xử lý chất thải rắn y tế tại bệnh viện ĐKTWTN

– Đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả xử lý chất thải rắn y tế tai bệnh viện giá xử lý rác thải công nghiệp.

Nguồn bài viết: http://www.xulychatthaicongnghiep.ne...benh-vien.html