Bọn mình đang làm đề tài về " Kế hoạch kinh doanh dịch vụ chuyển nhà trọn gói nhưng về phần kế hoạch tài chính và kế hoạch triển khai dự án hơi bị vướng mắc. Các bạn cho mình ý kiến về lượng vốn đầu tư về TSCĐ cũng như thuê tài chính như thế nào cho phù hợp. Ý mình muốn hỏi về quy mô với 1 công ty mới thành lập.
Cảm ơn sự đóng góp của mọi người. Nếu ko có gì thay đổi sang đầu tháng 8 bọn mình thuyết trình xong mình sẽ up bài lên cho mọi người đánh giá.