Hiện tại tôi đang có :1 : 10.000 m2 nhà xưởng tại Xã Trần Phú - Huyện Chương MỸ - Hà Nội . Đật dự án 30 năm. Đất nằm ở ngã 3 vùng nguyên liệu là Hòa Bình , Phú Thọ , Hà Tây cũ nên là trung tâm của nguồn nguyên liệu như : trấu , mùn cưa , bã mĩa , ngô v.v...
2 : Tôi đang sản xuất nấm , và đã thu mua nguồn mùa cưa được gần 10 năm . Đồng thời tôi có quan hệ rộng nên có nguồn đầu vào mùn cưa là rất lớn ( Tôi đã khảo sát ít nhất tôi có thể huy động khoảng 5000 Tấn đến 7000 tấn / tháng ) . Chủ yếu là nguồn mùa cưa gỗ keo.
Chính vì thế tôi muốn hợp tác với đối tác để sản xuất củi mùn cưa hay viên ép mùn cưa , hoặc mùn cưa ép khối để cung ứng trong nước hoặc xuất khẩu . Đối tác đó phải đáp ứng được các yêu cầu sau :
1 : Am hiểu rõ về thị trường đầu ra của mùn cưa
2 : Đã sản xuất hay cung ứng dây truyền sản xuất viên ép , củi mùn cưa , hoặc khối ép mùn cưa . Nắm vững chuyên môn về máy móc kỹ thuật .
3 . Có khả năng lo đầu ra cho sản phẩm từ mùn cưa .
- Về cơ chế hợp tác :
1 : Hợp tác lâu dài
2 : Bên tôi góp nhà xưởng , lo đầu vào và tham gia quản lý .
3 : Bên đối tác lo máy móc thiết bị và đầu ra cho sản phẩm
Cơ chế cụ thể về : Máy móc , tiền mua nguyên liệu đầu vào , lợi nhuận . Sẽ bàn cụ thể khi gặp trược tiếp .
Tôi rất hy vọng được hợp tác trên quan điểm chân thành , lâu dài , đôi bên cùng có lợi .
Liên hệ với tôi : Anh Sơn : 0904.154.949

Xã Trần Phú - Chương MỸ - hÀ Nội


Ảnh nhà xưởng