Tôi đã có nhà xưởng rộng 14.000 m2 tại xã Trần Phú - Huyện Chương MỸ - Hà Nội ( đất dự án 30 năm ) . Hiện tại chỗ tôi có nguồn nước đá ong rất sạch và ít lượng sắt ( Fe) . Nước của tôi đã được kiểm định và rất tốt , ít chất gây hại . Chính vì thế tôi muốn hợp tác với đối tác để cùng sản xuất nước uống tinh khiết và đá sạch cung cấp cho thị trường

Đối tác đó có những tiêu chí :
1 - Đã và đang sản xuất nước uống tinh khiết và đã có thương hiệu tốt .

Cơ chế hợp tác :

Tôi góp nhà xưởng và lo nguồn nước , quản lý sản xuất .

Đối tác lo dây truyền sản xuất , đầu ra của sản phẩm

Cơ chế cụ thể : Về máy móc dây truyền , đầu ra , lợi nhuận , sẽ trao đổi cụ thể hơn khi bàn trực tiếp .

Phương châm tôi mong muốn hợp tác lâu dài , hai bên có cơ chế hợp lý cùng có lợi

Liên hệ với tôi

Anh Đức : 090 4154949

Ảnh nhà xưởng của tôi