mình và vài người bạn đang có ý định sẽ lập 1 trang web về thương mại điện tử. nói là thương mại điện tử, nhưng k hẳn chỉ là mua bán hàng hóa đơn thuần, mà còn nhiều thứ khác. theo các bạn nhận định về thị trường này sắp tới thế nào, có triển vọng phát triển ở VN k?