Nếu ngâm cứu lại những dự báo của các chuyên gia thì chúng ta thấy diễn biến của giá vàng khá giống về mặt xu

hướng.

Đầu tiên nhất phải kể đến dự báo

Vàng có thể lùi về 1.725 USD/ounce vào tháng 9

<span style="">
+ http://vietf.vn/tin_tuc/
vang-co-the-lui-ve-1725-usdounce-vao-thang-9

Và khi vàng có xu hướng đi xuống những mốc thấp thì là lúc áp lực bán sẽ giảm và cũng là lúc mua vào để đón nhận sóng tăng trở lại, vì vậy mà

các chuyên gia đã khuyên <span style="">‘Chỉ mua khi giá vàng tụt về vùng 1.700-1.750 USD/oz’
</span>

+ http://vietf.vn/tin_tuc/chi-
mua-khi-gia-vang-tut-ve-vung-1700-1750-usdoz

Và thêm vào đó nếu xét về mặt lịch sử thì giá Vàng tháng 9 đã đến thời điểm cho 1 đợt sóng tăng trở lại...Lịch sử giá vàng tháng

9 của 20 năm qua có lặp lại?


+ http://vietf.vn/tin_tuc/lich-su-gia-vang-thang-9-cua-20-nam-qua-co-lap-lai

Mọi người có ý kiến gì thảo luận ko....

</span>