Chào các bạn.!

Các bạn cho mình hỏi,hiện tại mình đang muốn thành lập Cty,thực tế thì vốn của mình rất ích vì vậy mình muốn kêu gọi hợp tác đầu tư.(Mình chỉ muốn nhà đầu tư hưởng lợi nhuận chứ không tham gia điều hành)

Giả sử như mình chỉ có đủ một số tiền tối thổi để thành lập CTy(Chẳng hạn 10tr) và giả sử như có nhà đầu tư bỏ ra 100tr để cùng mình mở CTy.Và theo đó khi khai vốn điều lệ mình khai là 500tr.

Vậy thì trường hợp này có thể xảy ra không.??Và nếu có thì cách chia lợi nhuận như thế nào?

Vị trí mình làm là giám đốc thì lương của mình sẽ được trả như thế nào?
Và số tiền nhà đầu tư đó bỏ vào Cty được quản lý như thế nào?

Cám ơn các bạn rất nhiều!
Thân!