Ngày nay, nhằm phục vụ tốt cho các hoạt động và phát triển của các doanh nghiệp, công ty thì xu hướng các công ty, doanh nghiệp hiện nay áp dụng đó là mở thêm các chi nhánh nhỏ tại nhiều địa điểm khác nhau. Vậy chi nhánh công ty, doanh nghiệp là gì? Và chi nhánh công ty có con dấu riêng không? Bài viết dưới đây sẽ cũng cấp đến độc giả những hiểu biết về chi nhánh công ty, doanh nghiệp và trách nhiệm pháp lý (con dấu) của chi nhánh công ty.

>>> Xem thêm: Làm con dấu tên tại Hà NộiChi nhánh công ty, doanh nghiệp là gì?
Theo quy định trong Bộ luật dân sự 2005 thì:

Điều 92. Văn phòng đại diện, chi nhánh của pháp nhân

[…] Khoản 3. Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của pháp nhân, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của pháp nhân, kể cả chức năng đại diện theo uỷ quyền.

Khoản 4. Văn phòng đại diện, chi nhánh không phải là pháp nhân. Người đứng đầu văn phòng đại diện, chi nhánh thực hiện nhiệm vụ theo uỷ quyền của pháp nhân trong phạm vi và thời hạn được uỷ quyền.

Khoản 5. Pháp nhân có các quyền, nghĩa vụ dân sự phát sinh từ giao dịch dân sự do văn phòng đại diện, chi nhánh xác lập, thực hiện.

Theo đó, chi nhánh công ty là đơn vị phụ thuộc của pháp nhân, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của pháp nhân, kể cả chức năng đại diện theo uỷ quyền.

Chi nhánh công ty có cần con dấu không?
Chi nhánh công ty, doanh nghiệp có chức năng kinh doanh tương đương công ty, doanh nghiệp mẹ nhưng không có pháp nhân. Chi nhánh công ty, doanh nghiệp có thể hoạt động độc lập hoặc phụ thuộc tùy theo nhu cầu hoạt động của công ty, doanh nghiệp đó. Chi nhánh công ty, doanh nghiệp có thể có con dấu hoặc không có con dấu tùy theo nhu cầu hoạt động. Thông thường các chi nhánh công ty hiện nay hầu như đa phần đều sử dụng con dấu để thuận tiện trong các hoạt động vận hành của công ty, doanh nghiệp.

Ngoài ra các tổ chức, đơn vị được thành lập theo các luật sau đây không áp dụng quy định về con dấu công ty trong Nghị định này mà thực hiện theo quy định hiện hành về quản lý và sử dụng con dấu: Luật Công chứng, Luật Giám định tư pháp, Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật Chứng khoán, Luật Hợp tác xã, Luật Luật sư.

Hy vọng với bài viết trên đã cung cấp những hiểu biết cơ bản về công ty chi nhánh và công ty chi nhánh có cần con dấu không. Để hiểu thêm về con dấu công ty, con dấu công ty chi nhánh độc giả có thể tham khảo thêm các quy định tại luật Doanh nghiệp, luật Đầu tư để được cụ thể hơn.