Phần mềm kế toán được đánh giá là hiệu quả khi nó trở thành một công cụ đắc lực hỗ trợ không riêng gì nhân viên kế toán mà quan trọng hơn là hỗ trợ nhà quản lý lãnh đạo nắm bắt được tình hình tài chính trong doanh nghiệp, dòng lưu chuyển tiền tệ trong doanh nghiệp, các khoản thanh toán công nợ, các khoản chi phí phát sinh của doanh nghiệp. Tiết kiệm thời gian xem các báo cáo chỉ bằng cái click chuột xem tin nhắn mail những vấn đề trọng điểm hàng ngày mà không cần phải vào phần mềm.

Phần mềm kế toán được đánh giá hiệu quả khi đáp ứng tối thiểu được những nội dung sau:

Giao dịch thời gian thực
Thông tin số liệu chính xác
Customize linh hoạt bám sát từng giai đoạn phát triển của doanh nghiệp
Tự động hóa các thao tác thủ công
Công cụ tra cứu tối ưu