Ngân hàng quốc gia vừa ban bố Thông tư số 39/2016/TT-NHNN quy định về hoạt động Vay mua nha lai suat thap nhat của tổ chức tín dụng, chi nhánh nhà băng nước ngoài đối với khách hàng.

Theo đó, từ ngày 15/3/2017, các tổ chức tín dụng bắt đầu thực hành quy chế cho vay mới, bao gồm nhiều quy định cụ thể về đối tượng được hoặc không được cho vay, nguyên tắc cho vay, điều kiện vay vốn, phí can hệ đến khoản vay, bảo đảm tiền vay, cơ cấu hạn vận trả nợ, thoả thuận cho vay, cho vay tuần hoàn, cho vay quay vòng…

Điểm được chú ý trong thông tư trên là nhà băng quốc gia đã chính thức quy định và hướng dẫn về lãi suất cho vay giữa tổ chức tín dụng đối với khách hàng.

Cụ thể, tổ chức tín dụng và khách hàng được thỏa thuận về lãi suất cho vay theo cung cầu vốn thị trường, nhu cầu vay vốn và chừng độ tín nhiệm của khách hàng, trừ trường hợp nhà băng Nhà nước có quy định về lãi suất cho vay tối đa.

Theo quy định trên, không có trần lãi suất cho vay cụ thể, điểm lôi cuốn sự để ý của công chúng với nhiều đàm đạo trong thời kì qua.


Ngoài ra, về lãi suất cho vay, Thông tư 39 quy định: tổ chức tín dụng và khách hàng thỏa thuận về lãi suất cho vay ngắn hạn bằng đồng Việt Nam nhưng không vượt quá mức lãi suất cho vay tối đa do Thống đốc nhà băng quốc gia quyết định trong từng thời kỳ nhằm đáp ứng một số nhu cầu vốn thuộc các lĩnh vực cụ thể.

Đó là nhu cầu vốn phục vụ lĩnh vực phát triển nông nghiệp, nông thôn theo quy định của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn; thực hành phương án kinh doanh hàng xuất khẩu theo quy định tại Luật thương nghiệp và các văn bản chỉ dẫn Luật thương mại; phục vụ kinh dinh của doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định của Chính phủ về viện trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa; phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ theo quy định của Chính phủ về phát triển công nghiệp tương trợ; phục vụ kinh dinh của doanh nghiệp vận dụng công nghệ cao theo quy định tại Luật công nghệ cao và các văn bản hướng dẫn Luật công nghệ cao.

Cũng theo Thông tư 39, nội dung thỏa thuận về lãi suất Vay thế chấp ngân hàng bao gồm mức lãi suất cho vay và phương pháp tính lãi đối với khoản vay. Trường hợp mức lãi suất cho vay không quy đổi theo tỷ lệ %/năm và/hoặc không ứng dụng phương pháp tính lãi theo số dư nợ cho vay thực tại, thời gian duy trì số dư nợ gốc thực tại đó, thì trong thỏa thuận cho vay phải có nội dung về mức lãi suất quy đổi theo tỷ lệ %/năm (một năm là ba trăm sáu mươi lăm ngày) tính theo số dư nợ cho vay thực tại và thời kì duy trì số dư nợ cho vay thực tế đó.

Khi đến hạn tính sổ mà khách hàng không trả hoặc trả không đầy đủ nợ gốc và/hoặc lãi tiền vay theo thỏa thuận, thì khách hàng phải trả lãi tiền vay như sau: lãi trên nợ gốc theo lãi suất cho vay đã thỏa thuận tương ứng với thời hạn vay mà đến hạn chưa trả; trường hợp khách hàng không trả đúng hạn tiền lãi theo quy định trên, thì phải trả lãi chậm trả theo mức lãi suất do tổ chức tín dụng và khách hàng thỏa thuận nhưng không vượt quá 10%/năm tính trên số dư lãi chậm trả ứng với thời gian chậm trả; trường hợp khoản nợ vay bị chuyển nợ quá hạn, thì khách hàng phải trả lãi trên dư nợ gốc bị quá hạn ứng với thời gian chậm trả, lãi suất ứng dụng không vượt quá 150% lãi suất cho vay trong hạn tại thời điểm chuyển nợ quá hạn.

Trường hợp ứng dụng lãi suất cho vay điều chỉnh, tổ chức tín dụng và khách hàng phải thỏa thuận nguyên tắc và các nhân tố để xác định lãi suất điều chỉnh, thời khắc điều chỉnh lãi suất cho vay. Trường hợp cứ các nhân tố để xác định lãi suất điều chỉnh dẫn đến có nhiều mức lãi suất cho vay khác, thì tổ chức tín dụng vận dụng mức lãi suất cho vay thấp nhất.

Thông tư 39 cũng xác định 6 nhóm nhu cầu vốn các tổ chức tín dụng không được cho vay, gồm nhu cầu vốn để thực hiện các hoạt động đầu tư kinh dinh thuộc ngành, nghề mà pháp luật cấm đầu tư kinh dinh; để thanh toán các uổng, đáp ứng các nhu cầu tài chính của các giao thiệp, hành vi mà luật pháp cấm; để mua, sử dụng các hàng hóa, dịch vụ thuộc ngành, nghề mà pháp luật cấm đầu tư kinh doanh.

Đáng chú ý, các nhu cầu vốn dùng để mua vàng miếng cũng thuộc diện các tổ chức tín dụng không được cho vay.

Các nhu cầu vốn không được cho thủ tục đáo hạn ngân hàng khác gồm nhu cầu để trả nợ khoản nợ vay tại chính tổ chức tín dụng cho vay trừ trường hợp cho vay để thanh toán lãi tiền vay nảy trong quá trình thi công xây dựng công trình, mà hoài lãi tiền vay được tính trong dự toán xây dựng công trình được cấp có thẩm quyền duyệt theo quy định của pháp luật.

Các tổ chức tín dụng cũng không được cho vay các nhu cầu vốn để trả nợ khoản nợ vay tại tổ chức tín dụng khác và trả nợ khoản vay nước ngoài, trừ trường hợp cho vay để trả nợ trước hạn khoản vay đáp ứng đầy đủ các điều kiện: là khoản vay phục vụ hoạt động kinh doanh; kì hạn cho vay không vượt quá vận hạn cho vay còn lại của khoản vay cũ; là khoản vay chưa thực hành cơ cấu lại hạn trả nợ.

NHẬN HỒ SƠ TRỰC TIẾP TỪ KHÁCH HÀNG, KHÔNG QUA MÔI GIỚI
Hãy liên hệ ngay để được tư vấn miễn phí: 0938.603.822 (Mr.Phong).
CÔNG TY TM DV TV THANH LONG
Địa Chỉ 1 : 752 Lê đức Thọ, F15, Gò Vấp, Tp.Hồ Chí Minh
Địa Chỉ 2 : 42/19 Nguyễn Minh Hoàng, Phường 12, Quận Tân Bình
Email : vaythechap139@gmail.com
Wemsite : www.vayvonthechap.com.vn