Các dữ liệu kinh doanh giúp bạn tăng cường khả năng kinh doanh qua:
§Việc quản lý tiền mặt— các con số này cho bạn biết tại từng thời điểm bạn cần có bao nhiêu tiền, và đảm bảo rằng tiền trong doanh nghiệp không bị thất thoát.
§Việc quản lý lượng hàng bán trả chậm— các con số này cho bạn biết khách hàng đang nợ bạn và đã trả được bao nhiêu tiền. Hãy cố tránh các cuộc tranh cãi và hiểu nhầm lẫn nhau. Hãy quyết định xem bạn nên và không nên cho ai mua hàng trả chậm.
§Nắm được bạn đang có những khoản nợ nào — các con số này sẽ cho bạn biết chính xác hiện bạn đang nợ bao nhiêu và nợ ai. Bạn nên thường xuyên ghi lại các lần thanh toán tiền hàng và tránh sự hiểu nhầm với các nhà cung cấp.
§Quản lý hàng hoá (kiểm kê hàng hoá) — các con số này sẽ cho bạn biết tại mỗi thời điểm số hàng hoá bạn hiện có trong kho là bao nhiêu. Bạn hãy kiểm tra lại để biết chắc rằng hàng hoá không bị thất thoát và trong kho luôn có sẵn những hàng hoá quan trọng.
§Cho bạn biết tình hình kinh doanh của doanh nghiệp— nếu không có các số liệu kinh doanh đầy đủ và chính xác, bạn khó có thể biết được việc kinh doanh của doanh nghiệp của bạn làm ăn có lãi hay không. Và khi bạn nhận ra điều đó thì mọi việc đã quá muộn và không thể làm gì để có thể cứu vãn tình hình đó. Các số liệu kinh doanh giúp bạn nắm được mọi việc trước khi quá muộn Chúng cho bạn biết những vấn đề khó khăn mà doanh nghiệp gặp phảI như: chi phí quá cao hay lượng hàng bán ra được quá ít.
§Giúp bạn lập kế hoạch cho tương lai — các con số này sẽ cho bạn biết tình hình kinh doanh trước đây và hiện tại của doanh nghiệp và qua đó giúp bạn lập ra kế hoạch cho tương lai. Nếu bạn nắm được những mặt mạnh và mặt yếu của doanh nghiệp bạn có thể đưa ra những kế hoạch cụ thể cho phương hướng kinh doanh sau này.
Hệ thống ghi chép số liệu kinh doanh đơn giản

Mỗi một doanh nghiệp nhỏ đều phải ghi lại số liệu trong các cuộc giao dịch tài chính của mình. Giao dịch là mọi cuộc trao đổi bằng tiền để lấy một thứ hàng hoá khác. Một giao dịch có thể diễn ra khi doanh nghiệp thu tiền vào hoặc chi tiền ra. ĐIều này được trình bày rõ hơn trong mô hình minh hoạ.
Bạn thường ghi các giao dịch này như thế nào? Bạn sẽ phải ghi riêng mỗi loại giao dịch vào một nơi. Trong hệ thống ghi chép số liệu kinh doanh đơn giản của chúng tôi bạn có thể:
§Ghi tất cả các giao dịch bằng tiền mặt vào Sổ Tiền mặt. Cuốn Sổ Tiền mặt đơn giản giúp bạn ghi lại tất cả các số liệu có liên quan đến các giao dịch này. Sổ Tiền mặt cho biết doanh nghiệp đã thu vào, chi ra và hiện còn lại bao nhiêu bao nhiêu tiền mặt.
§Ghi các khoản tiền cho nợ (ví dụ như hàng bán trả chậm) vào cuốn Sổ Tài khoản phải thu của khách hàng Loại sổ này đôi khi còn được gọi là Sổ Tài khoản Khách hàng hay Sổ tiền nợ. Sổ Tài khoản phải thu của khách hàng ghi lại tên khách hàng hoặc doanh nghiệp khách hàng mua hàng trả chậm của doanh nghiệp. Trong đó có ghi cụ thể số lượng hàng mua chịu, thời hạn và hình thức thanh toán.
§Ghi lại các khoản tiền doanh nghiệp đang nợ (ví dụ như mua hàng trả chậm) và Sổ TàI khoản Nợ phải trả. Đôi khi sổ này còn được gọi là Sổ Tài khoản Cung cấp hàng hay Sổ tiền vay. Sổ Tài khoản nợ phải trả cho bạn biết bạn đang có khoản nợ là bao nhiêu.
Đây là những mẫu sổ kế toán bạn cần có trong doanh nghiệp. Tuy nhiên, việc sử dụng các loại sổ sách này không dễ dàng và bạn cần có thêm một số cá dữ liệu cần thiết khác, như:
§Sổ ghi lượng hàng bán ra. Đối với phần lớn các doanh nghiệp nhỏ thì việc sử dụng Sổ bán hàng hàng ngày là hình thức tốt nhất để ghi lại lượng tiền thu vào doanh nghiệp.
§Sổ hàng tồn kho. Hàng tồn kho là hàng hoá bạn có để đem bán lại hoặc các nguyên liệu để sản xuất hàng hoá.
§Sổ Tài sản. Các tài sản trong doanh nghiệp của bạn là lượng vốn đầu tư lớn nhất vào kinh doanh. Tài sản bao gồm đồ gỗ, dụng cụ thiết bị, máy móc, xe cộ, và nhà xưởng.
§Sổ ghi danh sách nhân viên trong doanh nghiệp và mức lương bạn trả cho từng người.
Các dữ liệu này phải được ghi chép lại một cách cẩn thận vào một quyển sổ, không được ghi lại vào các tờ giấy rời để tránh bị thất lạc và đánh mất.

Theo VCCI