Tỷ lệ thụ thai thường khoảng từ 90-100% khi tinh dịch xuất hiện lúc rụng trứng.Sự thụ thai thường diễn ra ở vị trí thích hợp.

Thụ thai xảy ra, nhưng tỷ lệ chửa thường chỉ 70% khi phối giống tự nhiên hoặc nhân tạo.

Mặc dù tự nhiên (chất lượng noãn bào kém, bệnh tật, nhiễm sắc thể dị thường v.v.) góp một phần đáng kể vào sự mất mát này, nhưng cung cách quản lý cũng có thể tăng tỷ lệ chết phôi.Stress, đặc biệt là do nhiệt và vận chuyển có thể có hại cho phôi và giảm tỷ lệ chửa.

Sự phát triển của phôi

Phôi bắt đầu phát triển từ ngày số 0 hoặc ngày chịu đực (bảng 1). Đây là ngày mà con cái dễ chấp nhận con đực. Tag: máy thổi khí

Sự rụng trứng xảy ra vào ngày thứ nhất hoặc gần 30 giờ sau khi nhảy phối lần đầu. Nếu tinh dịch có khả năng thụ thai có mặt thì sự thụ thai xảy ra rất nhanh bên trong vòi trứng sau khi rụng trứng.

Sự phân chia tế bào đầu tiên xảy ra vào ngày thứ 2, và đến ngày thứ 3 thì phôi thai đạt được 8 tế bào.

Giữa ngày thứ 5 và 6 phôi thai di chuyển đến sừng tử cung và đến ngày thứ 7-8 nó phát triển thành một túi phôi.

Ở giai đoạn này 2 phần có thể dễ nhận thấy phôi là:

1) khối tế bào bên trong, sẽ tạo thành bào thai và

2) màng nuôi phôi sẽ tạo thành nhau thai.

Giữa ngày thứ 9 và 11 phôi được tách ra khỏi màng zona, một cái vỏ bảo vệ xung quanh phôi đến thời điểm này. Tag: máy quạt nước

Đến ngày 15-17, phôi gửi tín hiệu đến bò cái cho biết nó đang có chửa.

Đây là điều quan trọng nhất để bò cái biết nó có chửa.

Phôi thai bám vào tử cung vào ngày 19 và gần ngày 25 bám chặt vào nhau có nghĩa là bề mặt tế bào giữa bò cái và bê bắt đầu hình thành.

Đến ngày 42 phôi thai gắn hoàn toàn vào tử cung bò cái. Tag: máy sục khí

Nguồn: 2lua.vn/article/anh-huong-cua-van-chuyen-va-stress-nhiet-den-ty-le-chet-phoi-o-bo-39040.html