Đó là câu hỏi trên báo stealthstocksonline.com:

Đăng ký dưới đây để nhận được báo cáo miễn phí xây dựng sự giàu có của bạn từ Dennis Slothower các nhà phân tích tài chính được xếp hạng là một trong những nhà chiến lược tài chính hàng đầu của Mỹ Hulbert rất độc lập tài chính Digest.
Tại sao chứng khoán có thể sụp đổ ...
Bắt đầu càng sớm càng ngày 31 tháng 12

FED đã dựng lên các thị trường chứng khoán trong nhiều tháng ...
nhưng điều đó có thể sớm đi đến một kết thúc thảm hại !

Dennis Slothower chuyên về sử dụng phân tích kỹ thuật để giúp hiểu được thị trường.
Và theo Marketwatch.com, Dennis Slothower "là một trong các cố vấn rất ít để kiếm tiền trong thời gian sụp đổ năm 2008 . "- Marketwatch.com, 6 tháng 6 năm 2011
Và bây giờ ông là phát hành một cảnh báo thảm khốc.
Chỉ số kỹ thuật của ông cho thấy sự thao túng thị trường chúng ta đã thấy trong vài tháng qua là về để đi đến kết thúc.
Điều chỉnh này có thể bắt đầu ngay sau khi ngày 31 tháng 12 - vì vậy điều quan trọng là bạn hành động ngay bây giờ để chuẩn bị cho mình.
Đơn giản chỉ cần nhập email của bạn dưới đây để truy cập ngay lập tức để báo cáo mới nhất của Dennis Slothower, sẽ giải thích bằng tiếng Anh như thế nào Dennis đã nhìn thấy sự sụp đổ của năm 2008 ... và làm thế nào ông dự đoán một cuộc suy thoái thị trường chứng khoán trong những tuần tới.
Báo cáo đặc biệt miễn phí này cũng sẽ tiết lộ thị trường tăng ẩn Wall Street sẽ không nói về - trong đó có 3 cổ phiếu bạn một cách an toàn có thể đầu tư ngay bây giờ.