Như chúng ta đã biết, Hiện nay ở các trường ĐH-CD đề quản lý các khoa có "Phòng đào tạo", Vậy có nên hay chăng khi tất cả công việc đều do khoa tự giải quyết?
Và nếu nên thì vì sao? Và không thì cũng vì sao?

Các bạn có thể phân tích giúp mình không? Đây là câu hỏi thầy QTH đặt ra với lớp mình! Tuần sau là đưa ra ý kiến rồi! Mong mọi người góp ý giúp!
Thank ^^