Cả nhà ơi! Cả nhà có biết một sản phẩm nào có thể đem ra thị trường thế giới để làm marketing quốc tế được không?
Hiện nay giảng viên phân công cho em phải tìm ra một sản phẩm hay thành lập một doanh nghiệp có sản phẩm để đem ra thị trường tiêu thụ quốc tế. Trong đó có cả nhiệm vụ, sứ mệnh và mục tiêu kinh doanh. Chỉ rõ lợi nhuận và doạnh thu dự kiến... Cả nhà ai có ý kiến thì giúp em với nha!
Came ơn cả nhà nhiều lắm