Điểm Chất lượng (Quality Score)

Điểm Chất lượng là thước đo mức độ có liên quan của quảng cáo, từ khoá hoặc trang web của bạn.Điểm Chất lượng giúp bảo đảm rằng chỉ những lăng xê có liên tưởng nhất mới xuất hiện cho người dùng trên Google và Mạng Google.


học quảng cáo facebook

học seo tphcm

học quảng cáo google


Có một số loại Điểm Chất lượng có thể ứng dụng cho các chiến dịch của bạn:

1. đối với từ khoá (khi lăng xê hiển thị trên Google và mạng lóng)

2. đối với lăng xê (khi quảng cáo hiển thị trên mạng nội dung)

3. đối với lăng xê trên điện thoại di động (đây là dịch vụ mới của Google tại Việt Nam)

Đối với từ khoá: Điểm Chất Lượng trên Google & mạng khoảng

Đối với Google và mạng tìm, Điểm Chất lượng được chỉ định cho từng từ khoá của bạn. Điểm Chất lượng được tính bằng nhiều yếu tố khác nhau và đo lường mức độ có liên quan của từ khoá với nhóm lăng xê của bạn và với truy nã lùng của người dùng. Điểm Chất lượng của từ khoá càng cao, giá mỗi nhấp chuột (CPC) càng thấp và vị trí lăng xê của Điểm Chất lượng càng tốt.

Điểm Chất lượng của Từ khoá sẽ ảnh hưởng:

_ giá mỗi nhấp chuột (CPC) thực tế của từ khoá của bạn

_ số tiền ‎giá thầu trang trước tiên mà bạn thấy trong trương mục của mình

_ từ khoá có đủ điều kiện để dự đấu giá lăng xê hay không

_ xếp hạng quảng cáo của bạn sẽ cao bao lămĐối với lăng xê: Điểm Chất lượng trên mạng nội dung

Đối với mạng nội dung,diểm chất lượng được chỉ định cho từng quảng cáo của bạn. Điểm Chất lượng sẽ đo lường mức độ có liên quan của quảng cáo đối với một trang cụ thể trong mạng nội dung. Điểm Chất Lượng của lăng xê càng cao, càng có nhiều khả năng quảng cáo đó sẽ xuất hiện trên trang nội dung và vị trí của quảng cáo đó sẽ càng cao.

Điểm Chất lượng của lăng xê sẽ ảnh hưởng:

_ quảng cáo có đủ điều kiện để dự đấu giá quảng cáo hay không

_ xếp hạng lăng xê của bạn sẽ cao bao lăm trên vị chí tử nội dung

‘Điểm Chất lượng’ là gì và được tính như thế nào?

Hệ thống AdWords sẽ tính toán ‘Điểm Chất lượng’ cho từng từ khoá của bạn. Điểm Chất lượng xem xét các nhân tố khác nhau để đo chừng độ liên tưởng của từ khoá với văn bản lăng xê của bạn và với tróc nã tìm của người dùng. Điểm Chất lượng của từ khoá sẽ cập nhật tần suất và có liên quan mật thiết với hiệu suất của từ khoá đó. Nói chung, Điểm Chất lượng cao tức là từ khoá của bạn sẽ kích hoạt quảng cáo ở vị trí cao hơn và có giá mỗi nhấp chuột (CPC) thấp hơn.

Bên dưới, bạn sẽ tìm thấy thể hiện chi tiết hơn về Điểm Chất lượng, chi tiết về công thức Điểm Chất lượng và hướng dẫn cách xem và cải thiện Điểm Chất lượng của bạn.

Giới thiệu về Điểm Chất lượng

Điểm Chất lượng được tính mỗi khi từ khoá hạp với truy hỏi cỡ –> có tức thị mỗi khi từ khoá của bạn có tiềm năng để kích hoạt lăng xê. Điểm Chất lượng được sử dụng theo một số cách khác nhau, bao gồm:

_ ảnh hưởng đến giá mỗi nhấp chuột (CPC) thực tiễn của từ khoá

_ ước tính giá thầu trang đầu tiên mà bạn sẽ thấy trong tài khoản của mình

_ xác định xem từ khoá có đủ điều kiện dự đấu giá lăng xê xảy ra khi người dùng nhập truy hỏi tầm vào hay không

_ ảnh hưởng đến việc lăng xê sẽ được xếp hạng cao như thế nào

Nói chung, Điểm Chất lượng càng cao, chi phí càng thấp và vị trí lăng xê của bạn càng tốt.

Điểm Chất lượng giúp bảo đảm rằng chỉ các quảng cáo có liên quan nhất mới xuất hiện cho người dùng trên Google và Mạng Google. Hệ thống AdWords hoạt động tốt nhất cho mọi đối tượng — nhà lăng xê, người dùng, nhà xuất bản và cả Google — khi quảng cáo chúng tôi hiển thị hạp nhất với nhu cầu của người dùng trong khả năng của mình. quảng cáo có hệ trọng có xu hướng nhận được nhiều nhấp chuột hơn, xuất hiện ở vị trí cao hơn và mang lại cho bạn nhiều thành công nhất.

Các Công thức Điểm Chất lượng

Công thức tính Điểm Chất lượng khác nhau tay chân vào việc Điểm Chất lượng ảnh hưởng đến các lăng xê trên Google và mạng dạo hay ảnh hưởng đến lăng xê trên mạng nội dung. Nhấp vào các kết liên bên dưới để biết chi tiết.

I. Điểm Chất lượng cho Google và mạng quãng (các trang kiếm là portal của Google)

Mặc dù Google tiếp tục tinh chỉnh các công thức Điểm Chất lượng cho Google và mạng lóng, các thành phần mấu chốt vẫn ít nhiều giống nhau:

Tỷ lệ nhấp (CTR) lịch sử của từ khoá và lăng xê được kết hợp trên Google; lưu ý rằng CTR trên Mạng Google chỉ tác động đến Điểm Chất lượng trên Mạng Google — không phải trên Google

Lịch sử trương mục, được đo bởi CTR của tuốt tuột các lăng xê và từ khoá trong tài khoản của bạn

CTR lịch sử của các URL hiển thị trong nhóm lăng xê

Chất lượng trang đích của bạn

chừng độ hệ trọng của từ khoá với các lăng xê trong nhóm lăng xê của từ khoá đó

chừng độ liên tưởng của từ khoá và quảng cáo hạp với truy vấn cỡ

Hiệu suất của trương mục trong vùng địa lý nơi quảng cáo sẽ được hiển thị

Các yếu tố có liên hệ khác

Lưu ý rằng có nhiều biến thể hơi khác với công thức Điểm Chất lượng khi Điểm Chất lượng ảnh hưởng đến vị trí lăng xê và giá thầu trang trước hết:

Để xem vị trí của quảng cáo được nhắm mục tiêu theo từ khoá, chất lượng của trang đích không phải là một nguyên tố. Ngoài ra, khi tính toán vị trí lăng xê trên vị trí của mạng tầng, Điểm Chất lượng sẽ xem xét CTR trên vị trí cụ thể ngoài CTR trên Google.

Để tính giá thầu trang trước tiên, Điểm Chất lượng sẽ không xem xét lăng xê hoặc truy nã độ phù hợp vì ước tính này sẽ xuất hiện dưới dạng số liệu trong account của bạn và không thay đổi đối với mỗi tầm nã khoảng.

II. Điểm Chất Lượng cho mạng nội dung

Điểm Chất lượng để xem khả năng đủ điều kiện xuất hiện của lăng xê trên một trang web nội dung cụ thể, cũng như vị trí của quảng cáo trên trang web đó, bao gồm các nguyên tố sau:

Hiệu suất trong quá khứ của quảng cáo trên trang web này và các trang web rưa rứa

chừng độ liên hệ của quảng cáo và từ khoá trong nhóm lăng xê với trang web

Chất lượng trang đích của bạn

Các nhân tố có liên hệ khác

Điểm Chất lượng để xác định liệu lăng xê được nhắm đích theo vị trí có xuất hiện trên một trang web cụ thể hay không phụ thuộc vào tuỳ chọn đặt giá thầu của chiến dịch.

Nếu chiến dịch sử dụng tính năng đặt giá thầu giá mỗi nghìn lần hiển thị (CPM), Điểm Chất lượng dựa trên:

Chất lượng trang đích của bạn

Nếu chiến dịch dùng tính năng đặt giá thầu giá mỗi lần nhấp chuột (CPC), Điểm Chất lượng dựa trên:

CTR lịch sử của quảng cáo trên trang web này và các trang web rưa rứa

Chất lượng trang đích của bạn

Xem Điểm Chất lượng

Bạn có thể xem các phần bộc lộ về Điểm Chất lượng của từ khoá ở ba nơi: thống kê tài khoản, trường Phân tích Từ khoá và thưa tài khoản của bạn.

Cải thiện Điểm Chất lượng

Cách tốt nhất để cải thiện Điểm Chất lượng của từ khoá là bằng cách tối ưu hoá tài khoản của bạn. Điều này đòi hỏi phải bảo đảm rằng mỗi nhóm lăng xê chứa lăng xê bộc lộ vớ quảng cáo cùng một sản phẩm hay dịch vụ và mỗi từ khoá trong nhóm lăng xê đó có liên hệ chặt với lăng xê.

Giá tối đa mỗi lần nhấp chuột (Cost Per Click – CPC)

Giá tối đa mỗi lần nhấp chuột (CPC) là số tiền cao nhất bạn phải trả cho một nhấp chuột lên lăng xê của mình. Bạn có thể đặt CPC tối đa ở cấp độ từ khoá hoặc nhóm lăng xê. Công cụ giảm giá của AdWords sẽ tự động giảm số tiền này, cho nên CPC thực tại mà bạn được tính phí chỉ nhiều hơn một xu so với CPC tối thiểu cần thiết để giữ vị trí quảng cáo của bạn trên trang.

Giá tối đa cho mỗi nghìn lần xuất hiện (Cost Per One Thousand Impressions – CPM)

CPM tối đa là số tiền cao nhất bạn sẵn sàng trả cho mỗi 1000 hiển thị quảng cáo của bạn nhận được. CPM là từ viết tắt của giá mỗi nghìn hiển thị.

Tối ưu hoá (Optimization)

Tối ưu hoá là quá trình sửa đổi chiến dịch quảng cáo của bạn nhằm cải thiện chất lượng và hiệu suất của quảng cáo AdWords. Điều này thường liên hệ đến việc thay đổi nội dung và cài đặt của các chiến dịch và nhóm lăng xê, song song chỉnh sửa danh sách từ khoá và trang đích của bạn.

Dựa trên mục tiêu lăng xê của bạn, các tối ưu hoá ban đầu có thể bao gồm việc chỉ thêm một vài từ khoá mới, trong khi tối ưu hoá chuyên sâu có thể đề nghị phải điều chỉnh giá thầu giá tối đa mỗi lần nhấp chuột (giá thầu CPC), sắp đặt lại các nhóm quảng cáo, viết lại quảng cáo, thay đổi tuỳ chọn nhắm mục tiêu, điều chỉnh kiểu phối hợp từ khoá và chọn URL đích ăn nhập.

Nhìn chung, tối ưu hoá được sử dụng để cải thiện Điểm Chất lượng của từ khoá. Qua tối ưu hoá, bạn có thể giúp hoài lăng xê thấp hơn mà không làm mất vị trí của mình trên trang kết quả trên dưới. Ghi nhớ: Điểm Chất lượng càng cao, giá bạn trả khi có ai đó nhấp vào quảng cáo của bạn càng thấp.