Giao dịch ngoại hối rất phổ biến vì nó rất dễ bắt đầu, có thể giao dịch với các tài khoản nhỏ và sự biến động đôi khi mang lại tiềm năng lợi nhuận lớn nhưng cũng làm cho nó trở nên rủi ro. Nếu bạn muốn giao dịch không có rủi ro thì bạn cần phải học nó và lập kế hoạch và chiến lược trước khi bắt đầu giao dịch thực.
alpari.com/vi/investor/structured_products/