Năm 2009, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ TP.HCM (HUTECH) vinh dự được Thủ tướng Chính phủ giao nhiệm vụ đào tạo trình độ thạc sĩ ngành Công nghệ Môi trường, tiếp sau đó, Nhà trường được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép tuyển sinh và đào tạo thêm các ngành Thiết bị, Mạng & Nhà máy điện, ngành Quản trị Kinh doanh, Kỹ thuật Cơ Điện tử và ngành Kế toán.
Nhận được sự tin tưởng của Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, HUTECH với sứ mệnh của mình tiếp tục có cơ hội để đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao cung cấp cho xã hội – tiêu chí mà Nhà trường luôn quan tâm và thực hiện tốt nhất trong gần 17 năm xây dựng và phát triển.

Năm 2012, HUTECH tiếp tục tổ chức tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ (đợt 1) với những nội dung cụ thể như sau:


[IMG]data/attachments/5/5555-05ab5b1e61f330872d7eb7de89d82eaf.jpg[/IMG]


2. Điều kiện dự thi
Người dự thi tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ phải đáp ứng các điều kiện sau:
a) Đã tốt nghiệp đại học đúng ngành hoặc phù hợp với ngành hoặc chuyên ngành đăng ký dự thi.
b) Người có bằng tốt nghiệp đại học ngành gần với chuyên ngành dự thi phải học bổ sung kiến thức trước khi dự thi. Hội đồng khoa học của chuyên ngành đào tạo sẽ quyết định nội dung kiến thức học bổ sung cho từng đối tượng dự thi căn cứ vào bảng điểm tốt nghiệp đại học.
- Danh mục các ngành phù hợp và các ngành gần với chuyên ngành dự thi được đăng tại: http://www.hutech.edu.vn/QLKHDTSDH/i471-chuyen-nganh-du-thi-trinh-do-thac-si.aspx
3. Điều kiện miễn thi môn ngoại ngữ
a) Có bằng tốt nghiệp đại học ngành ngoại ngữ; hoặc có bằng tốt nghiệp đại học tại nước ngoài; hoặc có bằng tốt nghiệp đại học trong nước mà chương trình đào tạo chuyên môn được giảng dạy bằng ngoại ngữ, không qua phiên dịch.
b) Có chứng chỉ tiếng Anh với yêu cầu trình độ: TOEFL ITP 400, TOEFL iBT 32 hoặc IETLS 4.0 trở lên; hoặc có chứng chỉ tiếng Anh trình độ B trong thời hạn hai năm kể từ ngày cấp chứng chỉ đến ngày dự thi tuyển sinh.
4. Hồ sơ dự thi
- Đơn đăng ký dự thi (theo mẫu);
- Sơ yếu lí lịch (theo mẫu);
- Bản sao bằng tốt nghiệp đại học (có công chứng);
- Bản sao bảng điểm đại học (có công chứng);
- Bảng điểm chuyển đổi (nếu có);
- Bản sao công chứng giấy tờ về đối tượng ưu tiên (nếu có);
- Chứng chỉ hoặc bằng tốt nghiệp để xét miễn thi ngoại ngữ (có công chứng);
- 04 ảnh 3x4 (không quá 6 tháng );
- Giấy khám sức khỏe (có thời hạn trong vòng 6 tháng);