<span style="">Hiện nay tôi có nguồn cung ổn định số lượng lớn từ Mỹ những mặt hàng sau, quả Óc chó (pecan), hạt hồ đào, lốp xe, ác quy, đồng phế thải...

Muốn hợp tác tạm nhập tái khẩu mặt hàng trên. Liên hệ 0939292929. Mail: hanoinew2010@gmail.com

</span>