Hãng xếp hạng tín nhiệm Standard & Poor's vừa thông báo nâng triển vọng của Việt Nam từ tiêu cực lên mức ổn định, đồng thời giữ nguyên xếp hạng BB- đối với tín dụng dài hạn và mức B đối với tín dụng ngắn hạn.

<span style=""><span style="">Trong tương quan với các nước ASEAN khác, xếp hạng dài hạn của Việt Nam được nâng lên axBB+ từ mức axBB. Xếp hạng ngắn hạn duy trì ở axB.
</span>
<span style="">Với động thái này, S&P đánh giá các rủi ro về kinh tế vĩ mô và ổn định tài chính đối với Việt Nam đã giảm xuống. Những chỉ số chủ chốt như tăng trưởng tín dụng, dự trữ ngoại hối và lãi suất VND được cải thiện trong 18 tháng qua.
</span>
<span style="">Theo S&P, những rủi ro đối với ổn định vĩ mô và tài chính ở Việt Nam đã giảm kể từ đầu năm 2012. Chính sách thắt chặt tín dụng giúp cải thiện niềm tin đối với quyết tâm bình ổn giá của Chính phủ. Tuy nhiên, S&P đánh giá vẫn còn tồn tại những rủi ro về bất ổn kinh tế vĩ mô. Việc chính phủ nới lỏng chính sách có thể khiến những bước tiến triển trước đây bị đảo ngược.

Đồng thời, lực cầu từ bên ngoài sụt giảm cũng là một rủi ro.
</span>
<span style="">Với triển vọng ổn định, S&P nhận định Việt Nam sẽ duy trì chính sách thắt chặt kinh tế phù hợp cho đến khi có những dấu hiệu rõ ràng cho thấy sự bất ổn của kinh tế vĩ mô được giảm xuống, trong đó có tỷ lệ lạm phát ổn định ở mức một con số. Các chỉ số về tài khóa và nền kinh tế được giữ nguyên ở mức độ như hiện tại hoặc được cải thiện trong 2 hoặc 3 năm tới.
</span>
<span style="">S&P có thể hạ xếp hạng tín nhiệm của Việt Nam nếu như ít nhất một trong số các chỉ số chủ chốt suy giảm. Ngược lại, S&P có thể nâng xếp hạng của Việt Nam nếu nền kinh tế tiếp tục vững mạnh và ổn định kinh tế vĩ mô quay trở lại. </span>
</span>
<span style=""><span style="">Theo CafeF </span></span>​