Khóa học này dành riêng cho những thí sinh muốn học IELTS đã có nền tảng cơ bản về ngữ pháp từ vựng phổ thông, tuy nhiên thì cũng còn chậm và cơ bản là sai nhiều về phát âm và nghe nói. EL sẽ giúp học viên có thể nói tất cả những gì mình nghĩ ra bằng tiếng Anh. Phần Speaking do giáo viên bản ngữ dày dạn kinh nghiệm thực hiện, họ là những người có nền tảng học vấn tốt và biết nhiều về văn hóa của chúng ta, qua đó họ sẽ dạy cho chúng ta hiểu hơn về văn hóa của họ.

Sinh viên sẽ có hệ thống ngữ pháp và từ vựng hoàn thiện hơn, được biết cách viết Writing sao cho rõ ràng về ngữ nghĩa. Và quan trọng hơn, đó là sự phát triển về Tư duy phản biện.

Tuy rằng không dành nhiều cho phần nghe và đọc, song EL có đội giảng viên thực hành chuyên nghiệp để giúp bạn về phần này.

Chi tiết bạn có thể xem thêm về khóa học IELTS Foundation ở đây