minh dua ra mot it quan diem cua minh ve nganh logistics o nuoc t ahien nay. Các ban co j bo sung cho minh nha! thanks!:>