Cơ sở sản xuất Huy Hiệu

Biểu trưng gỗ đồng


giờ được làm việc với người như bà. Thú thật tôi sãn sàng làm việc cho bà mà không cần nhận lương. Lara cười. cơ sở sản xuất huy hiệu Không cần phải thế, những chứng chỉ ở đây thực sự rất tốt. tôi bằng lòng nhận chị. – Vô cùng cảm ơn bà, Mặt Greeks rạng rỡ. – CHị phải kí vào bản cam đoan không được trả lời bất kì cuộc phỏng vấn twof báo nào và không đem chuyện của hãng lộ biểu trưng gỗ đồngra cho bất kì ai. Chị có thấy thoải mái kí bản cam đoan như vậy không? – Tất nhiên là thoải mái, thưa bà. – Cô Kathy sẽ chỉ bàn làm việc cho chị. Mười một giờ là cuộc trao đổi về quảng cáo với Jerry.biển tên nhân viênÔng cụ thế nào rồi? Lara hỏi. Cha tôi đang ở thụy sĩ. Bác sĩ nói có khả năng phục hồi. giọng anh trở lên xúc động. Việc cha tôi phồi hục chính là nhờ bà. – Mọi người đều có cơ hội hưởng cơ may. Tôi hi vọng ông cũ sẽ khỏe. – Cảm ơn bà. Anh hắng giọng. Tôi ..tôi biết nới thế nào đây để cảm ơn bà. Lara đứng dậy. – Tôi phải đi họp bây giờ. Nàng bước ra để mặc Jerry đứng sững sờ.

>>>>>Biển tên nhân viên

View more random threads: