PLC MITSUBISHI FX1N-14MR-ES/ULSố ngõ vào số: 8.Số ngõ ra số: 6, RelayNguồn cung cấp: 110-240 VAC.Đồng hồ thời gian thực.Bộ đếm tốc độ cao đến 60kHz.Ngõ ra xung đến 100kHz.Có thể mở rộng 14 đến 128 ngõ vào/ra.Truyền thông RS232C, RS 485

PLC FX1N-14MR-ES/UL

. Kích thước:3. Sơ đồ kết nối dây:


  • Sơ đồ kết nối ngõ vào
  • Sơ đồ kết nối dây ngõ ra