Thiết bị tự động hóa là gì?Tự động hóa là ngành thuộc nhóm ngành điện-điện tử dùng để chỉ một công việc được thực hiện mà không có sự giúp đỡ của bất kỳ sự can thiệp trưc tiếp của con người.

Thiết Bị Tự Động Hóa là gì?
Tự động hóa là một bộ môn được hình thành khi kỷ thuật điện đã sử dụng các chất bán dẫn phát minh ra Transitor, diode, thiristor đã (1949) và đã dần xây dựng bộ vi xử lý(1971) đã tạo ra các máy tính điều khiển (Role, PLC, 8051, PIC, 8088, PC,...) nên hệ thống truyền động điện bằng động cơ điện - mạch điều khiển đã thay thế các hệ thống điều khiển bằng cơ khí: xích-bánh răng.Nội dung chính là các thành phần và các hệ thống điều khiển tự động bao gồm kiến thức về lý thuyết điều khiển tự động tương tự và số:
  • Các phương pháp phân tích và tổng hợp hệ thống tự động. Ứng dụng CAE (Computer Aided Engineering)
  • Các thiết bị thu nhận và truyền thông tin: các sensor công nghiệp, xử lý tín hiệu đo, truyền tín hiệu đo bằng các kỹ thuật điện tử, kỹ thuật số, máy tính và mạng máy tính, các thiết bị hiển thị và phân tích kết quả.
  • Các cơ cấu điều khiển: các loại truyền động điện, thiết bị điện, động cơ thuỷ lực và khí nén, robot, máy CNC.
  • Các bộ phận điều khiển ứng dụng điều khiển thủy khí, kỹ thuật điện tử tương tự, kỹ thuật số, kỹ thuật vi xử lý, máy tính, PLC. Phương pháp phân tích và tổng hợp các quá trình tự động điều khiển.
  • Thiết kế, thi công, vận hành dây chuyền sản xuất tự động, các hệ thống tự động điều khiển phổ biến
Các tên tương đương: Thiết bị tự động, Tự động hóa, Điều khiển tự động, Tin học công nghiệp, Điện tự động, Điện tử công nghiệp,... thuộc nhóm ngành Kỷ thuật điều khiển - tự động hóa hay rộng hơn nữa là thuộc lĩnh vực Kỷ thuật điện.