Lâu quá không vào cái box nhạc này, Linh post nhiều bài hay quá. Hôm nay Trustee cũng đóng góp một vài bản Love Song dành tặng cho 1/2 thế giới!

[YOUTUBE]<object width="560" height="340"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/vFD2gu007dc&hl=en&fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/vFD2gu007dc&hl=en&fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="560" height="340"></embed></object>[/YOUTUBE]​
Đ
ó là tất cả những gì anh muốn nói! Hí Hí!