Giá cà phê xuất khẩu của VN bị "lép vế" với thế giới
27/12/2007 17:54
Theo nhận định của Bộ Công Thương, việc sơ chế cà phê của VN hiện nay chưa phát triển kịp với sự phát triển nhanh chóng của sản xuất cà phê. Vì vậy, cà phê hạt XK có chất lượng không cao. Tổn thất sau thu hoạch cà phê khá lớn, giá XK thường thấp hơn 10% giá các sản phẩm cùng loại trên thế giới.

Mặt khác, hơn 80% cà phê được sản xuất ra là từ các hộ nông dân sản xuất nhỏ, thiếu các điều kiện sơ chế tối thiểu, chủ yếu chế biến thủ công như xát tươi, phơi khô. Các doanh nghiệp kinh doanh cà phê, các đại lý mua cà phê cũng thiếu hệ thống kho tàng và thiết bị chế biến.

Theo Bộ Công Thương, để khắc phục tình trạng trên, ngành cà phê VN cần nâng cao chất lượng cà phê VN và sản xuất cà phê giá trị gia tăng; Mở rộng các chủng loại mặt hàng cà phê; Sản xuất cà phê chất lượng cao, cà phê hữu cơ, cà phê đặc biệt, hảo hạng; Nghiên cứu khoa học chuyển dịch cơ cấu sản phẩm Robusta và Arabica; Đổi mới công nghệ, thiết bị chế biến, khuyến khích áp dụng tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm nhà nước phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế; Đẩy mạnh xuất khẩu cà phê theo tiêu chuẩn TCVN4193-2001 (hiện nay các doanh nghiệp hầu như chưa áp dụng) để nâng cao giá trị xuất khẩu; nâng cao thương hiệu cà phê VN.

Năm 2007, ngành cà phê VN ước tính XK được 1,2 triệu tấn, đạt kim ngạch 1,824 tỷ USD. Năm 2008, dự kiến XK cà phê sẽ giảm sút: đạt 1,8 tỷ USD với khối lượng 1,1 triệu tấn, giảm 8,3% về lượng và 1,3% về trị giá
HNMĐT