Cuộc điều tra dân cư tại Mỹ về cuộc sống của người dân Mỹ vào tuổi 65.
1- 36 người chết trước 36 tuổi
2- 54 người chờ đợi sự giúp đỡ của người khác
3- 5 người vẫn phải làm việc kiếm tiền
4- 4 người có cuộc sống thoải mái
5- 1 người là triệu phú
- Nhóm người số 1,2,3 chiếm 95% (vậy họ thuộc nhóm người thất bại)
- Nhóm người số 4,5 chiếm 5% (vậy họ thuộc nhóm người thành công)
* Theo cá nhân bạn thì bạn chọn sẽ là người thuộc nhóm nào ????(*)(*)(*)