Các bạn Nha Trang trên Econ ơi!!!!!!!!!
Mình mới tham gia diễn đàn thôi. Nên chưa biết nên tham gia như thế nào? Các bạn nào có tham gia OFFLINE trong mùa Tết này không cho mình tham gia với.