Công ty liên doanh điều hành Cửu Long (Cửu Long JOC) đã chính thức đưa mỏ dầu Sư Tử Vàng - mỏ dầu lớn thứ 4 của Việt Nam vào khai thác.
Ngày 19/11/2008 tại Hà Nội, Công ty liên doanh điều hành Cửu Long đã chính thức công bố đưa mỏ dầu Sư tử Vàng - mỏ dầu lớn thứ 4 của Việt Nam vào khai thác.
Đề án Phát Triển Tổng Thể Mỏ Sư Tử Vàng bắt đầu từ tháng 11 năm 2005 và đã hoàn thành trước thời hạn 2 tuần. Theo thiết kế, giàn công nghệ trung tâm Sư Tử Vàng CPP có thể xử lý được 100.000 thùng dầu/ ngày. Sản lượng khai thác dự kiến là 65.000 thùng dầu/ ngày. Công suất còn lại của Giàn Công Nghệ Trung Tâm sẽ được sử dụng nhằm xử lý lượng dầu khai thác từ mỏ Sư Tử Đen Đông Bắc dự kiến sẽ tiến hành vào năm 2010.
Cùng với việc hoàn thiện 05 giếng còn lại của mỏ STV và sẽ lần lượt được đưa vào khai thác trong năm 2008, sản lượng khai thác của Cửu Long JOC sẽ được nâng lên hơn 100.000 thùng/ ngày, tức là gấp 02 lần so với sản lượng hiện đang khai thác.
Đưa mỏ dầu Sư Tử Vàng vào khai thác trước thời hạn là kết quả của sự nỗ lực to lớn của Công ty Cửu Long JOC trong việc thực hiện nhiệm vụ khai thác dầu mà Tập Đoàn Dầu Khí Việt Nam và các đối tác nước ngoài tham gia đề án giao cho Cửu Long JOC.
Cửu Long JOC là công ty liên doanh điều hành chung tại Việt Nam được thành lập theo Hợp Đồng Dầu Khí Lô 15-1 ký ngày 16/9/1998 giữa bên Việt Nam là Tổng Công Ty Thăm Dò – Khai Thác Dầu Khí PVEP - một Tổng công ty thuộc Tập Đoàn Dầu Khí Quốc Gia Việt Nam (50%) với Công ty dầu khí ConocoPhillips (UK) Cuu Long Limited (23,25%), Tổng công ty Dầu Khí Quốc Gia Hàn Quốc (KNOC – 14,25%), Công ty SK (Hàn Quốc - 9%) và Công ty Geopetrol (Monaco – 3,5%) để tiến hành công tác thăm dò và khai thác dầu khí tại Lô 15-1 thềm lục địa Việt Nam.

==>> Mỏ dầu được khai thác sẽ đóp góp lượng không nhỏ vào việc xuất khẩu dầu mỏ của Việt Nam trong vài năm tới đây.


VietNamNet