Theo báo cáo của Ban Giám đốc Tình báo quốc gia Mỹ, Ấn Độ và Trung Quốc được coi là những cường quốc đang nổi lên trong thế giới đa cực đang hình thành và điều này có thể đưa đến "những luật lệ và nguyên tắc mới" cho cuộc chơi trên trường quốc tế.


Tờ "Indian Express" (Ấn Độ) số ra cuối tuần qua nêu rõ: "Chúng tôi cho rằng Ấn Độ và Trung Quốc có nhiều cơ hội tốt để tiếp tục vươn lên nhưng sự vươn lên đó không được đảm bảo và cả hai nước sẽ phải vượt qua những khó khăn về kinh tế và xã hội".

Báo cáo với tiêu đề "Những xu hướng toàn cầu năm 2025 - một thế giới biến đổi" được đưa ra trong quá trình chuyển giao quyền lực ở Mỹ, chỉ rõ nếu những xu hướng hiện hay tiếp tục diễn ra đến năm 2025, Trung Quốc sẽ trở thành nền kinh tế lớn thứ hai thế giới và sẽ là một cường quốc quân sự hàng đầu. Mặc dù siêu cường số một Mỹ hiện nay vẫn là nhân tố quan trọng duy nhất trên trường quốc tế vào năm 2025, nhưng sự ảnh hưởng của Mỹ sẽ bị suy giảm trong hệ thống đa cực mới với sự tham gia của một số cường quốc mới nổi.

Cũng theo báo cáo này, Ấn Độ sẽ tiếp tục đà tăng trưởng kinh tế nhanh, song cảnh báo rằng các lực lượng nổi dậy thiểu số tại Ấn Độ và khu vực -vốn gây bất ổn định nước này từ sau khi giành được độc lập- sẽ tiếp tục tồn tại. Trong khi đó, về mối quan hệ phát triển giữa Ấn Độ và Mỹ, đặc biệt trong lĩnh vực thương mại và chuyển giao công nghệ hạt nhân, báo cáo cho rằng giới lãnh đạo chính trị tại Niu Đêli sẽ tránh để mối quan hệ này trở thành mô hình kiểu liên minh. Giới lãnh đạo Ấn Độ không coi Mỹ là một người bảo trợ về kinh tế hay quân sự. Tuy nhiên, Niu Đêli sẽ thúc đẩy quan hệ chặt chẽ với Oasinhtơn nhằm đối trọng với sự thù địch của Trung Quốc.

Nền kinh tế toàn cầu hóa đang tiếp sức cho một sự biến đổi mới, được đánh dấu bởi sự thay đổi lịch sử của sức mạnh kinh tế diễn ra từ Đông sang Tây và bởi sức mạnh ngày càng lớn của các cường quốc mới nổi, đặc biệt là Ấn Độ và Trung Quốc. Tuy nhiên, sự tăng trưởng kinh tế chưa từng có cùng với dân số hơn 1,5 tỷ người sẽ đặt ra áp lực đối với các nguồn tài nguyên, nhất là năng lượng, lương thực và nước của Ấn Độ.


TTXVN

View more random threads: