Mình là boy, bàn tay mình có chỉ tay khác với nhiều người khác, đó là 1 đường cắt ngang bàn tay mà người ta gọi là "chỉ tay chữ nhất", cả 2 tay mình đều như vậy cả.

Có bạn nào biết chỉ tay như thế nói gì không? giúp mình với....help!!(~~)