Vì đa số xăng dầu đều nắm trong tay Petrolimex nên tình trạng độc quyền này Nhà nước sẽ 0 can thiệp nhìu đâu mà có thể chỉ khuyên họ, or hỗ trợ cho họ để họ giảm giá thui.